Gallery & Art editorial in Aoyama, Tokyo.
Search the web Search Site
   


Aiko MIYAWAKI
"UTSUROHI"

1986
Publisher: Bijyutsu Shuppan-sha, LTD.
Writer: Seigou MATSUOKA, Kunio TSUJI, Kensaburou OOE, Arata ISOZAKI and others
Size: 25.3x33.3cm, 96pages

Aiko MIYAWAKI
"UTSUROHI"
Please contact us for the price

Back to Aiko MIYAWAKI's page

Contact us for more infomation or orders

Gallery TOKI NO WASUREMONO / WATANUKI INC.
LAS CASAS, 5-4-1, Hon-komagome,
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021 JAPAN
Tel +81-3-6902-9530 Fax +81-3-6902-9531
E-mail:info@tokinowasuremono.com
http://www.tokinowasuremono.com/

Open Tuesday-Saturday 11:00-18:00
Closed on Sundays, Mondays, National Holidays
Copyright(c)2005 TOKI-NO-WASUREMONO/WATANUKI  INC. All rights reserved.