HOME
TOKI NO WASUREMONO WEB EXHIBITION "ART NAGOYA 2014"
Movie by Yu Shinzawa

ŸART NAGOYA 2014

August 2014

This month's Web Exhibition introduces scenes from "ART NAGOYA 2014", held between 1st to 3rd of August 2014 at Westin Nagoya Castle Hotel.

Exhibiting artists: Shuzo TAKIGUCHI (Decalcomanie), Hideo NODA (Painting), Takeshi HAGURI (Wood sculpture), Bob WILLOUGHBY (Photography), Yusuke KOSHIMA (Silkscreen), Aiko MIYAWAKI (Drawing), Akira GOMI (Photography), etc.

Please feel free to contact us to get the price list.

No.
Image
Artist Title Date Medium Measurement
Ed.
Sign
1
Takeshi HAGURI "Otokogi (Chivalry)"
(Hyottoko (Clownish mask))
2012
Wood sculpture, camphor, acrylic paint H47.0cm
Signed
2
Takeshi HAGURI "Otokogi (Chivalry)"
(Tengu (Long]nosed goblin mask))
2012
Wood sculpture, camphor, acrylic paint H50.0cm
Signed
3
Takeshi HAGURI "Ryu Torajirou"
2011
Wood sculpture, camphor, acrylic paint H52.0cm
Signed
4
Aiko MIYAWAKI "Work2013-03"
2013
Mixed media Image size:
45.5x43.5cm

Sheet size:
56.3x43.5cm
Signed and dated
5
Aiko MIYAWAKI "Work2013-05"
2013
Silver pen on paper Image size:
23.2x28.5cm

Sheet size:
29.8x42.0cm
Signed and dated
6
Aiko MIYAWAKI "Work2013-06"
2013
Mixed media Image size:
55.7x34.5cm

Sheet size:
55.7x34.5cm
Signed and dated
7
Aiko MIYAWAKI "Work2013-18"
2013
Mixed media Image size:
47.5x41.0cm

Sheet size:
53.7x46.5cm
Signed and dated
8
Aiko MIYAWAKI "Work2013-26"
2013
Mixed media 38.0x29.0cm
46.3x38.4cm
Signed and dated
9
Aiko MIYAWAKI "Work2013-27"
2013
Mixed media 34.0x25.0cm
46.5x38.6cm
Signed and dated
10
Aiko MIYAWAKI "Work2013-28"
2013
Mixed media 35.2x32.0cm
46.5x38.5cm
Signed and dated
11
Shuzo TAKIGUCHI "I- 34" @ Water color and ink on paper Image size: 34.2x23.6cm

Sheet size: 35.7x25.1cm
@
12
Shuzo TAKIGUCHI "III-03" Decalcomanie, paper Image size:
13.7x9.8cm

Sheet size:
13.7x9.8cm
@
13
Shuzo TAKIGUCHI "III-13"
@
Decalcomanie, paper Image size: 15.5x8.2cm

Sheet size: 19.3x13.1cm
@
14
Shuzo TAKIGUCHI "III-17"
@
Decalcomanie, paper

*Pair of "III-18"
Image size: 14.0x10.0cm

Sheet size: 26.4x19.3cm
@
15
Shuzo TAKIGUCHI "III-18"
@
Decalcomanie

*Pair of "III-17"
Image size: 13.5x11.0cm

Sheet size: 26.2x19.3cm
@
16
Shuzo TAKIGUCHI "III-43"
@
Decalcomanie, paper

*Pair of "III-44"
Image size:
17.5x13.6cm

Sheet size:
17.5x13.6cm
@
17
Shuzo TAKIGUCHI "III-44"
@
Decalcomanie, paper

*Pair of "III-438"
Image size:
17.3x13.6cm

Sheet size:
17.3x13.6cm
@
18
Hideo NODA "Work 2"
@
Watercolor on paper 25.4x30.9cm
@
19
Hideo NODA "Scenery"
@
Oil and pen on paper 24.0x33.3cm
@
20
Hideo NODA "Sketch of Tokyo botanical garden"
1936
Pastel crayon on paper 22.7x28.2cm
Signed
21
Hideo NODA "Work 4"
@
Pen on paper 33.7x26.3cm
@
22
Hideo NODA "Work 11"
@
Sketch 21.4x15.4cm
@
23
Yusuke KOSHIMA "Urban Landscape Fantasia #1" (1)
2013
Screenprint on canvas 90.0~90.0cm
1
Signed
24
Yusuke KOSHIMA "Urban Landscape Fantasia #1" (3)
2013
Screenprint on canvas and mirror 90.0~90.0cm
1
Signed
25
Bob WILLOUGHBY "Monroe, Marilyn, 1960
Marilyn Monroe lost in her own thoughts on set of "Let's Make Love," 1960.
(A013)"
1960

Printed in 1984
Gelatin silver print 12x16in.
200
Signed and initialed by Bob Willoughby
26
Bob WILLOUGHBY "Hepburn, Audrey, 1962
Audrey Hepburn on set of "Paris When It Sizzles" at Boulogne Studios in Paris, 1962.
(A086)"
1962

Printed in 2004
Gelatin silver print 12x16in.
200
Stamped and signed by Christopher Willoughby
27
Bob WILLOUGHBY "Taylor, Elizabeth, 1956
Elizabeth Taylor portrait in white dress on MGM set of "Raintree County," 1956.
(A108)"
1956

Printed in 1995
Gelatin silver print 12x16in.
200
Signed
28
Bob WILLOUGHBY "Dean, James, 1955
James Dean going over his script on the Warner Bros. set of "Rebel Without a Cause," 1955.
(A110)"
1955

Printed in 1991
Gelatin silver print 12x16in.
200
Initialed by Bob Willoughby, stamped and signed by Christopher Willoughby
29
Bob WILLOUGHBY "Hepburn, Audrey, 1962
Photographed for French Vogue, Audrey Hepburn on set of "Paris When It Sizzles" at Boulogne Studios in Paris, 1962.
(A119)"
1962

Printed in 2004
Gelatin silver print 12x16in.
200
Initialed by Bob Willoughby, stamped and signed by Christopher Willoughby
30
Bob WILLOUGHBY "Hepburn, Audrey, 1963
Audrey Hepburn and director George Cukor chat after filming has finished for the day, on the Covent Garden set of "My Fair Lady," 1963.
(A160)"
1963

Printed in 1985
Gelatin silver print 12x16in.
200
Initialed by Bob Willoughby, stamped and signed by Christopher Willoughby
31
Bob WILLOUGHBY "Hepburn, Audrey, 1953
Audrey Hepburn in her hotel room in L.A., on her first trip to Hollywood after filming "Roman Holiday," 1953.
(A226)"
1953

Printed in 1999
Gelatin silver print 12x16in.
200
Initialed by Bob Willoughby, stamped and signed by Christopher Willoughby
32
Bob WILLOUGHBY "Seberg, Jean, 1957
Jean Seberg reading paper in bed, during filming of "Bonjour Tristesse" in France, 1957.
(A284)"
1957

Printed in 1996
Gelatin silver print 12x16in.
200
Signed and initialed by Bob Willoughby
33
Bob WILLOUGHBY "McNeely, Big Jay (concert), 1951
Big Jay McNeely driving the crowd into a frenzy at his concert at Olympic Auditorium; Los Angeles, 1951. (Note: photo caption says 1953, but it's 1951)
iW258)"
1951

Printed in 1985
Gelatin silver print 12x16in.
200
Signed and initialed by Bob Willoughby
34
Bob WILLOUGHBY "Armstrong, Louis, 1956
Louis Armstrong on the stairs at MGM between takes on "High Society," 1956.
iW264)"
1956

Printed in 1978
Gelatin silver print 12x16in.
200
Signed and initialed by Bob Willoughby
35
Bob WILLOUGHBY "Hepburn, Audrey, 1962
Audrey Hepburn on set of "Paris When It Sizzles" at Boulogne Studios in Paris, 1962.
(A086)"
1962

Printed in 2014
Archival Pigment Print 16~20in.
(40.6~50.8cm)
25
Stamped and signed by Christopher Willoughby
36
Bob WILLOUGHBY "Hepburn, Audrey, 1953
Audrey Hepburn getting into a car after her first photo shoot at Paramount, having recently finished her first film "Roman Holiday," 1953.
(A120)"
1953

Printed in 2014
Archival Pigment Print 16~20in.
(40.6~50.8cm)
50
Stamped and signed by Christopher Willoughby
37
Bob WILLOUGHBY "Hepburn, Audrey, 1953
Audrey Hepburn in her hotel room in L.A., on her first trip to Hollywood after filming "Roman Holiday," 1953.
(A226)"
1953

Printed in 2014
Archival Pigment Print 16~20in.
(40.6~50.8cm)
25
Stamped and signed by Christopher Willoughby
38
Akira GOMI "Rena Murakami CP Vintage"
1990CA
Vintage gelatin silver print 13.9~10.3cm
Signed and dated
39
Akira GOMI "Rena Murakami CP Vintage"
1990CA
Vintage gelatin silver print 13.8~10.5cm
Signed and dated
40
Akira GOMI "Rena Murakami CP Vintage"
1990CA
Vintage gelatin silver print 13.8~10.4cm
Signed and dated
41
Akira GOMI "Rena Murakami CP Vintage"
1990CA
Vintage gelatin silver print 10.7~13.9cm
Signed and dated
42
Akira GOMI "Rena Murakami CP Vintage"
1990CA
Vintage gelatin silver print 13.5~10.4cm
Signed and dated
43
Akira GOMI "Rena Murakami CP Vintage"
1990CA
Vintage gelatin silver print 11.3~14.0cm
Signed and dated
44
Akira GOMI "Rena Murakami CP Vintage"
1990CA
Vintage gelatin silver print 13.6~11.0cm
Signed and dated
45
Yayoi KUSAMA "Morning is here A"
2004
Screenpint Image size: 16.0~23.0cm

Sheet size: 24.0~31.0cm
95
Signed
46
Shoji UEDA "Boy on the beach"
1931 (Printed later)
Gelatin silver print 20.2~30.1cm
Signed
47
Eikoh HOSOE "Man and Woman No.24"
1960
(Printed in 1985)
Gelatin silver print 12.0~21.3cm
100
Signed
48
Q Ei "Work" @ Photo-dessin
(photogram)
40.8~31.9cm
@
49
Jonas MEKAS "Pier Paolo Pasolini, Rome, 1967"
1967
(Printed in 2013)
Archival inkjet print Image size: 34.0~22.4cm

Sheet size: 39.8~29.1cm
7
Signed
50
Toshinobu ONOSATO "Silk-8"
1967
Screenprint 22.0x27.0cm
150
Signed

 


Past WEB Exhibition
2014
Jul. "25th Q Ei Exhibition - Q Ei and Sadajiro KUBO"
Jun. "Takeshi HAGURI Exhibition"
May. "My friend Andy Warhol by Ms. X collection"
Apr. "Shuzo TAKIGUCHI Exhibition - II"
Mar. "Tamiko NISHIMURA Photo Exhibition"
Feb. "Shuzo TAKIGUCHI Exhibition - I"

2013
"ULTRA 006" December 17, 2013 - February 15, 2014
"KIAF 2013" October 13, 2013 - December 16, 2013
"ART OSAKA 2013" August 21, 2013 - October 12, 2013
"Shunsuke MATSUMOTO Exhibition" July 16, 2013 - August 20, 2013
"Gelatin Silver Print Exhibition" June 16, 2013 - July 15, 2013
"Robert DOISNEAU Exhibition" May 16, 2013 - June 15, 2013
"GUTAI -from G Collection-" April 17, 2013 - May 15, 2013
"Sadamasa MOTONAGA Exhibition" March 1, 2013 - April 17, 2013
"Edward STEICHEN Exhibition" January 14, 2013 - February 28, 2013

2012
"Giovanni Battista PIRANSI Exhibition" December 15, 2012 - January 13, 2013
"Akiko OTAKE Photo Exhibition" November 1, 2012 - December 14, 2012
"KIAF 2012" September 16, 2012 - October 31, 2012
"ART NAGOYA 2012" August 16, 2012 - September 15, 2012
"Aiko MIYAWAKI" July 12, 2012 - August 15, 2012

2010
"Tadao ANDO" October 16, 2010 - July 11, 2012

2009
"Yayoi KUSAMA" July 16, 2009 - October 15, 2010
"Arata ISOZAKI" May 20 - June 15, 2009


Gallery TOKI NO WASUREMONO / WATANUKI INC.
LAS CASAS, 5-4-1, Hon-komagome,
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021 JAPAN
Tel +81-3-6902-9530 Fax +81-3-6902-9531
E-mail:info@tokinowasuremono.com
http://www.tokinowasuremono.com/

Open Tuesday-Saturday 11:00-18:00
Closed on Sundays Mondays National Holidays
Copyright(c)2009 TOKI NO WASUREMONO / WATANUKI INC. All rights reserved.