Takeo YAMAGUCHI and Mr.M Collection
Oct 12 Wed. - Oct 22 Sat. 2016
GALLERY CLOSED ON SUNDAY and MONDAY.
Exhibiting artists:
Seifu TSUDA (1880 - 1978)
Kinpei SENBA (1885 - 1977)
Takeo YAMAGUCHI (1902 - 1983)
Hirotaro MIDORIKAWA (1904 - 1983)
Toshinobu ONOSATO (1912 - 1986)
Yuki KATSURA (1913 - 1991)
Morisuke KOMODA (1918 - 1960)
Tetsuro KOMAI (1920 - 1976)
Shu TAKAHASHI (1930 - )
Mitsuo KANO (1933 - )

View the list of qorks exhibited here (PC website)

Gallery TOKI NO WASUREMONO
LAS CASAS, 5-4-1, Hon-komagome,
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021 JAPAN
Tel +81-3-6902-9530 Fax +81-3-6902-9531
E-mail: info@tokinowasuremono.com
http://www.tokinowasuremono.com/

Open Tuesday-Saturday 11:00-18:00
Closed on Sundays, Mondays, National Holidays
Copyright © 2016 TOKI NO WASUREMONO / WATANUKI Inc.
All rights reserved.