Sisui AKIBA
Tadao ANDO


Osamu ISHIYAMA
Arata ISOZAKI


Shoji UEDA
Makoto UYEDA


Bob WILLOUGHBY
Ansei UCHIMA


Q Ei
Akiko OTAKE


Toshinobu ONOSATO
Koshiro ONCHI


Tamiji KITAGAWA
Yayoi KUSAMA


GUTAI
Yusuke KOSHIMA


Tetsuro KOMAI
Akira GOMI


Kumi SUGAI
Nobuo SEKINE


Shuzo TAKIGUCHI
Ikko NARAHARA


Tatsuoki NAMBATA
Tamiko NISHIMURA


Takuro NOGUCHI
Takeshi HAGURI


Eikoh HOSOE
Shunsuke MATSUMOTO


Aiko MIYAWAKI
Jonas MEKAS


Sadamasa MOTONAGA
Le CORBUSIER


Kijo ROKKAKU
Sadaharu HORIO
Gallery TOKI NO WASUREMONO
LAS CASAS, 5-4-1, Hon-komagome,
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021 JAPAN
Tel +81-3-6902-9530 Fax +81-3-6902-9531
E-mail: info@tokinowasuremono.com
http://www.tokinowasuremono.com/

Open Tuesday-Saturday 11:00-18:00
Closed on Sundays, Mondays, National Holidays
Copyright © 2016 TOKI NO WASUREMONO / WATANUKI Inc.
All rights reserved.