Sisui AKIBA
Tadao ANDO


Osamu ISHIYAMA
Arata ISOZAKI


Shoji UEDA
Makoto UYEDA


Bob WILLOUGHBY
Ansei UCHIMA


Q Ei
Akiko OTAKE


Toshinobu ONOSATO
Koshiro ONCHI


Tamiji KITAGAWA
Yayoi KUSAMA


GUTAI
Shiro KURAMATA


Yusuke KOSHIMA
Tetsuro KOMAI


Akira GOMI
Kumi SUGAI


Nobuo SEKINE
Shuzo TAKIGUCHI


Ikko NARAHARA
Tatsuoki NAMBATA


Tamiko NISHIMURA
Takuro NOGUCHI


Takeshi HAGURI
Eikoh HOSOE


Sadaharu HORIO
Shunsuke MATSUMOTO


Aiko MIYAWAKI
Jonas MEKAS


Sadamasa MOTONAGA
Le CORBUSIER


 
Kijo ROKKAKU
 
Gallery TOKI NO WASUREMONO
LAS CASAS, 5-4-1, Hon-komagome,
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021 JAPAN
Tel +81-3-6902-9530 Fax +81-3-6902-9531
E-mail: info@tokinowasuremono.com
http://www.tokinowasuremono.com/

Open Tuesday-Saturday 11:00-18:00
Closed on Sundays, Mondays, National Holidays
Copyright © 2016 TOKI NO WASUREMONO / WATANUKI Inc.
All rights reserved.