→ Past Exhibitions

Gallery Relocation Exhibition
July 8 Sat. - July 29 Sat. 2017
GALLERY CLOSED ON SUNDAY and MONDAY.
Exhibited artists:Nobuo SEKINE、Satoru KITAGO、Naoki FUNAKOSHI、Yasuhiko KOBAYASHI、Daijun TSUNEMATSU、Yoshitatsu YANAGIHARA、Takeshi HAGURI、Hikaru YUMURA、Q EI、Shunsuke MATSUMOTO、Shuzo TAKIGUCHI、Toshinobu ONOSATO、Shoji UEDA、Sisui AKIBA、Yusuke KOSHIMA、Takuro NOGUCHI、Andy WARHOL、Yayoi KUSAMA、Aiko MIYAWAKI、Tatsuoki NAMBATA、Yu OGATA & Ichiro OGATA ONO、others

View more information here (PC website)
Gallery TOKI NO WASUREMONO / WATANUKI INC.
LAS CASAS, 5-4-1, Hon-komagome,
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021 JAPAN
Tel +81-3-6902-9530 Fax +81-3-6902-9531
E-mail: info@tokinowasuremono.com
http://www.tokinowasuremono.com/

Open Tuesday-Saturday 11:00-18:00
Closed on Sundays, Mondays, National Holidays
Copyright © 2016 TOKI NO WASUREMONO / WATANUKI Inc.
All rights reserved.